Zapraszamy do kontaku

Dane Spółki /

PPH TOR-PAL Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie
ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 279 81 94
fax (55) 279 88 15
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku
Numer KRS: 0000054599
NIP 581-000-41-91
Kapitał zakładowy 384 500,00 zł

Sekretariat / Sonia

Przechwytywanie

Sonia Stępień
Asystentka Zarządu
Tel: (55) 610 8194
Fax: 55 610 8815
e-mail: sekretariat.torpal@mm.group

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa KUL. Wiedza i umiejętności tam zdobyte pozwalają na dostosowanie się do miejsca pracy, w którym każdy dzień to nowe wyzwania.
Mam różnorodne i ciekawe doświadczenia zawodowe takie jak: lider projektu unijnego, asystentka dyrektora, nauczycielka języka angielskiego, manager handlu zagranicznego.
Przedsiębiorstwo TOR-PAL to właśnie takie miejsce, gdzie znalazłam doborowy zespół, w którym mieszka życzliwość, a dobre, wzajemne relacje pomagają w tym, by z ochotą i uśmiechem na ustach wstawać wcześnie rano pomimo szarugi i zimna za oknem.
Dobrze, że tu jestem.
 
 
piotr roslen

Sprzedaż / Piotr

Piotr Rośleń
Specjalista ds. sprzedaży
tel.: (55) 610 94 60
kom.: 603 612 934
e-mail: piotr.roslen@mm.group

Niepoprawny optymista z mottem życiowym „Nie ma rzeczy niemożliwych, ani sytuacji bez wyjścia!” Jestem mężem i ojcem dwóch córek, handlowcem z wyboru. Przyszedłem do Firmy 21 lat temu, z myślą, że zostanę może na rok. Praca w sprzedaży wciąż dostarcza mi satysfakcji.
 

Sprzedaż / Amanda

 
amanda 3
Amanda Witulska
Specjalista ds. Sprzedaży i Inwestycji
tel.: (55) 610 94 50
kom.: 609 466 007
Moje dotychczasowe doświadczenie w pracy z rolnikami, medykami, wykładowcami i ambasadorami nauczyło mnie odnajdowania się w różnych, skrajnie niecodziennych sytuacjach. Dogadam się z każdym, a przy okazji zarażę pozytywną energią. Po raz pierwszy w sprzedaży w 2014 roku, w Tor-Palu od 2021 roku. Wolne chwile spędzam rysując i pisząc felietony na temat piłki nożnej, którą regularnie oglądam – najchętniej wspólnie z rodziną lub przyjaciółmi.