9.04.18

PPH "TOR-PAL" ogłasza przetarg

PPH Tor-Pal ogłasza przetarg na sprzedaż środków trwałych. Wykaz urządzeń przeznaczonych do sprzedaży i informacje o warunkach przetargu znajdują się w zakładce "Przetargi".