26.11.18

Przekazanie domków dla zwierząt

W październiku,  dzieci z przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Kwidzynie zgłosiły się do firmy Tor-Pal z prośbą o wsparcie akcji „Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”. Ideą akcji jej poprawa warunków życia biednych, bezdomnych zwierząt. Dzieci poprosiły o zbudowanie specjalnych domków dla kotów, które zostaną umieszczone w różnych lokalizacjach Kwidzyna. W ostatnich dniach października nastąpiło przekazanie domków dzieciom. Nasz mały gest wzbudził radość w tych świetnych dzieciach.

DOMEK 1 DOMEK 3