1.06.18

Nazwiązanie współpracy z CKZiU

Jednym z celów firmy Tor-Pal jest wzmacnianie wizerunku jako dobrego pracodawcy oraz odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa.
Idąc w tym kierunku, w maju 2018 r. nasza firma podpisała umowę współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie.
Współpraca pomiędzy stronami obejmować będzie między innymi działania ukierunkowane na wzmocnienie atrakcyjności oraz jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. Jako potencjalny przyszły pracodawca będziemy uczestniczyć w życiu szkoły np. w czasie inauguracji oraz zakończenia roku szkolnego, w trakcie trwania Dni Otwartych oraz jako współorganizator konkursów naukowych propagujących wiedzę techniczną.
 W ramach umowy uczniowie CKZiU w Kwidzynie mają również możliwość odbycia w naszej firmie praktyk, staży oraz wycieczek zawodowych.


5af00d0b71485_o,size,933x0,q,70,h,506259 5af00d857961a_o,size,933x0,q,70,h,4d6755 5af00d0e30b0d_o,size,933x0,q,70,h,2cc488